Celé Česko čte dětem

Dne 17. února jsme byli v kulturním centru – Pivovar Domažlice, kde nám paní Jana Jankovcová přečetla ukázku o masopustu z knihy Chodsko od Jindřicha Jindřicha. Poté děti nakreslily buď masku, za kterou by šly, nebo obrázek, který je spjatý s masopustem. Na závěr jsme si pustili video z masopustu v Postřekově, konkrétně krojovaný průvod obcí. Děti si poté za odměnu mohli stavět z kostek.