Celé Česko čte dětem

Dne 16. 4., přišel pan Hrdina, tatínek Matouška, přečíst dětem pohádky Koblížek a O dvou myškách.