Chemické pokusy

Chemické pokusy v ZŠ Komenského a návštěva chovatelského kroužku