Návštěva knihovny

Žlutá třída navštívila knihovnu, kde byla připravená pro děti pohádka a zábavný program. Paní učitelky poté pozvaly do školky Alexovo maminku, která v rámci projektu ,,Celé česko čte dětem“ přečetla pohádku. Děkujeme.