Návštěva knihovny

14.10.2022 děti navštívily knihovnu v budově Pivovaru v Domažlicích.