1. třída MOTÝLCI

Touto třídou Vás budou provádět učitelky Mgr. Kateřina Pivoňková a Monika Černá.

Motto třídy:

Motýlci jsou stále hraví, hrát si, smát se, to je baví.

Sednou sem a zase tam, nezůstane nikdo sám“.

Naše třída je heterogenní.

Ve třídě vytváříme pohodovou a klidnou atmosféru. Děti jsou vedeny k dodržování společně stanovených pravidel třídy, samostatnosti, vzájemné spolupráci a respektu k ostatním dětem i zaměstnancům.

Naše třída se zaměřuje mimo jiné i na environmentální výchovu (ve třídě pečujeme o zvířátko – šnečka, květiny, třídíme odpad, využíváme odpadový materiál pro činnosti apod.).

Hlavním záměrem bude příprava dětí na plynulý vstup do základního vzdělávání.

U nově příchozích mladších dětí se zaměříme na postupnou adaptaci, na nové prostředí a sebeobsluhu činností podle vzoru starších kamarádů.

Kromě ostatních činností se zaměřujeme také na hudební aktivity (pěvecké, hudebně-pohybové, poslechové a instrumentální činnosti doprovázené klavírem a Orffovými nástroji).