2. třída BERUŠKY

Učitelky: Anna Svobodová a Vlastimila Švandrlíková

Asistentka pedagoga: Zdeňka Cibulková

Motto:

„Berušky si spolu hrají a svět s chutí poznávají.

Letem světem tam a sem, beruškou být, je náš sen.“

Naše třída je heterogenní a rádi s věnujeme polytechnickým činnostem.

– manuální zručnost dětí

– dovednost a poznávání různých materiálů

– dodržování pravidel při práci

– využití tabletů k interaktivním činnostem

– tvořivé dílny s rodiči

– prohlubování zájmu dětí o knihy

– návštěva tělocvičny

– poznávání o ochraně přírody

U dětí předškolního věku se zaměřujeme na přípravu pro plynulý vstup do základní školy.