MODRÁ TŘÍDA – RYBIČKY

Učitelky: Vladislava Babková a Bc. Michaela Fliegelová

Motto třídy:

„Proplujeme celý svět, chceme se všechno dozvědět.“

  • Třída je zaměřena na rozvoj pohybových a hudebních dovedností.