1. třída MOTÝLCI

Děti z 1. třídy „Motýlků“ provázejí učitelky Zdeňka Moskalová a Marie Žáčková a asistentka pedagoga Lenka Čížová.

Motto třídy:

„Neotvíráme dětem dveře, ale pomáháme jim najít ten správný klíč, aby si otevřely samy.“

Po celý rok vytváříme v naší třídě vlídné, empatické a podnětné prostředí, ve kterém můžeme děti všestranně rozvíjet.

Vzdělávání dětí z naší třídy vychází z integrovaných bloků charakterizovaných ve Školním vzdělávacím programu a Třídním vzdělávacím plánu. Jsou zde začleněny lidové zvyky, obyčeje, tradice a obřady, které vycházejí z pozorování změn v přírodě v souvislosti se změnami ročních období.

Vhodnou motivací chceme dětem zajistit možnost postupovat podle vlastních individuálních možností a schopností. Nabízené činnosti jsou založené na hře, která je nejpřirozenější aktivitou a vývojovou potřebou dětí předškolního věku. Jejím prostřednictvím se rozvíjí celá osobnost dítěte.

Dbáme na vyváženost spontánních a řízených činností. Poskytujeme dětem dostatek prostoru a času pro spontánní hru. U všech činností jsou děti podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování.

Snažíme se učit děti formou prožitku tak, aby získávaly nové vědomosti, znalosti a poznatky co nejpřirozenější cestou. Chceme, aby děti byly schopny s osvojenými vědomostmi i nadále pracovat a využívat je ve svém běžném životě.

Vedeme děti k tomu, aby se nebály nových situací, zároveň však, aby si byly vědomy možného nebezpečí a byly schopny včas reagovat.

Přejeme si, aby prostřednictvím našeho vedení z dětí vyrostly samostatné, zodpovědné, přátelské, pracovité a šťastné osobnosti, radující se ze života a mající chuť se stále učit něčemu novému.