3. třída BERUŠKY

Učitelky: Vlasta Machtová a Aneta Černá

Motto třídy:

„Beruška letí na rozkvetlý květ, cestou s námi poznává svět.“

V naší beruškové třídě se snažíme o to, aby byly děti spokojené a cítily se bezpečně v prostředí plném pohody. Jednotlivými tematickými celky se prolínají prvky ze všech vzdělávacích oblastí. Jde nám především o zdraví dětí, proto klademe největší důraz na rozvoj motoriky a pohybových schopností.

Pravidelně navštěvujeme tělocvičnu, zařazujeme zdravotní cviky i prvky jógy a relaxace.

Při pobytu venku a na školní zahradě využíváme prostor pro různé druhy pohybových aktivit.

Pro rozvoj digitální gramotnosti využíváme interaktivního programu Barevné kamínky, současně klademe základy informatiky u předškolních dětí.

Předškolní děti mají možnost ukončit dříve odpočinek na lehátku a věnovat se individuální činnosti.

Děti experimentují, někdy zkouší maličkosti během dne. Děti mají možnost experimentovat s barvami, kapalinami a látkami.

Ve školce jsou děti zapojovány do úklidu své pracovní plochy a hračkami ve třídě. Dále mají možnost pečovat o školní kompost, který se nachází na školní zahradě.

V zimě se děti starají o naše ptactvo, kterým dávají ptačí zob.

Prostředí kolem mateřské školy nabízí mnoho možností pro kontakt s přírodou – lesy, pole, louky.

Při environmentálním vzdělávání se zaměřujeme na formu oslav a slavností. Nejznámější je Den Země.

Děti mají možnost kontaktu s pejskem . V rámci cannesterapie se učíme, jak se o něj starat a jak se k němu chovat.