4. třída BROUČCI

Učitelky: Ludmila Klečková a Mgr. Vladěna Kuželková

Asistentka pedagoga: Petra Holečková

Motto třídy:

„Budeme si spolu hrát svět kolem nás poznávat.“

Naše třída Broučků je třídou speciální, která je určena pro děti s více vadami. Tato třída je určena pro malý kolektiv dětí, kapacita třídy je max. 8 dětí. Třídu vedou 2 zkušené učitelky a jedna asistentka pedagoga.

Nachází se v přední části budovy mateřské školy. Má samostatný vchod společně se třídou Čmeláčků a Berušek. Přístup do školky a třídy je bezbariérový. Třída je jedna místnost, která je rozdělena na dvě části. Část s kobercem slouží ke hře dětí, pohybovým hrám, cvičení. V rohu této části třídy je umístěný relaxační koutek, který dětem slouží jako místo k odpočinku. Ve druhé části třídy jsou dětské stolečky se židličkami, kde děti mohou tvořit, hrát si a také zde jedí. Děti odpočívají na lehátkách, která se rozkládají volně do prostoru třídy vždy před odpočinkem dětí. Součástí třídy je vybavená koupelna, WC a sprchový kout. Třída má samostatný vstup na školní zahradu. Třída disponuje pestrou nabídkou didaktických her a pomůcek určených pro děti se specifickými potřebami. Snažíme se o vstřícný a chápavý individuální přístup ke každému dítěti, o příjemnou atmosféru ve třídě. Vytváříme bezpečné prostředí, ve kterém se děti budou cítit spokojeně. Dbáme o důvěru mezi námi a rodiči. Snažíme se co nejčastěji informovat rodiče o průběhu dne každého dítěte. Důležitá je pro nás dobrá vzájemná komunikace mezi námi a rodiči.