Provoz o letních prázdninách

O letních prázdninách budou mateřské školy uzavřeny následovně:

MŠ Zahradní – uzavřena 15.7. – 11. 8. 2024

MŠ Poděbradova – uzavřena 29. 7. – 25. 8. 2024

MŠ Michlova – uzavřena 1. 7. – 28. 7. 2024

Od 26. 8. 2024 jsou všechny mateřské školy v provozu pouze pro přihlášené děti.

V období letních prázdnin nabízíme možnost docházky po celou dobu prázdnin dle výše uvedeného plánu uzavření jednotlivých mateřských škol. Rodiče nahlásí docházku v jednotlivých dnech prázdnin a dítě pak navštěvuje mateřskou školu, která je právě v provozu.

Žádáme o řádné a včasné omlouvání z docházky. Počet nahlášených dětí ovlivňuje množství objednaných potravin, rozvržení služeb pracovníků a další organizační záležitosti. První den neomluvené nepřítomnosti bude účtováno stravné.