Žádost o přestup

Pokud potřebujete, aby Vaše dítě přestoupilo z nějakého důvodu do jiné mateřské školy naší organizace (MŠ Zahradní, MŠ Michlova, MŠ Poděbradova), využijte žádost v příloze a doručte ji nejpozději do 30. 5. 2023 k rukám ředitelky mateřské školy.