DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Srdečně zveme rodiče, děti, prarodiče, zákonné zástupce na Den otevřených dveří Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace,

který se koná 20. dubna 2023 od 8:00 do 16:00 ve všech budovách mateřských škol – Zahradní 471, Poděbradova 53 a Michlova 565.

Tento den je určen především pro rodiče dětí, které půjdou k zápisu do mateřské školy na příští školní rok, ale zároveň pro rodiče dětí, které již mateřskou školu navštěvují. Zákonní zástupci mohou nahlédnout do prostor školy a jednotlivých tříd, mohou sledovat práci s dětmi, využívané pomůcky či celkové vybavení, také mohou nahlédnout do portfolií dětí nebo se seznámit s provozem.

Rádi Vám zodpovíme případné dotazy k organizaci dne či vzdělávání dětí předškolního věku.

Prosíme, nenavštěvujte mateřskou školu v době odpoledního spánku dětí tj. od 11:30 do 14:00. A současně žádáme, nepohybujte se po prostoru školy bez uvedení pracovníkem školy.

V tento den je také možné vyzvednout si na jednotlivých pracovištích dokumenty k zápisu na nový školní rok.

Těší se na Vás tým pedagogů a zaměstnanců školy