VYŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZRALOSTI V MŠ

Mateřská škola nabízí rodičům předškoláků vyšetření školní zralosti, které provedou pracovníci pedagogicko-psychologické poradny (PPP) přímo v prostorách mateřské školy a to dne 8. 3. 2023 od 8 hodin.

Co je vyšetření školní zralosti?

Vyšetření školní zralosti je určeno dětem předškolního věku. Tímto vyšetřením se zjišťuje připravenost dítěte na výuku ve škole. Zjišťuje se např. mluva dítěte, výslovnost písmen, vyjadřování dítěte, samostatnost, porozumění zadaných pokynů, držení psací potřeby, kreslení obrázku dle pokynů, rozlišování písmen, obrázků či tvarů dle předlohy. Dále se zjišťuje, zda dítě pro práci používá pravou či levou ruku (tzv. lateralita). Celkově se tedy vyšetření školní zralosti zaměřuje na psychickou zralost dítěte (rozumová vyspělost), pracovní zralost, motorickou zralost (hrubá a jemná motorika), percepční zralost (zrakové a sluchové rozlišování) a sociální zralost (samostatnost, sebeovládání apod.). Pokud dítě ještě není zralé pro nástup do ZŠ, lze mu doporučit odklad školní docházky o jeden rok.

Co je potřeba k vyšetření?

Před vyšetřením musí rodiče vyplnit několik formulářů, které jim předají učitelky:

Žádost o poskytnutí poradenské služby

Informovaný souhlas

Sdělení rodičů

Dále je nutné předat pracovníkům poradny Sdělení mateřské školy, které vyplní učitelky Vašeho dítěte.

U dítěte, které absolvovalo screening v listopadu 2022, nemusí rodiče dokládat Sdělení rodičů ani Sdělení mateřské školy.

Jak vyšetření v MŠ probíhá?

Při vyšetření v mateřské škole dítě pracuje samostatně nejprve ve skupině s ostatními dětmi a poté individuálně s pracovníkem poradny. Probíhá formou úkolů a hry v prostředí, které dítě zná. Vyšetření trvá cca 1 hodinu.

Jak se rodiče dozví výsledek vyšetření?

Rodiče obdrží po vyšetření informaci se jménem pracovníka poradny, který vyšetřoval jejich dítě. Nejdříve za týden od termínu vyšetření zavolají do pedagogicko-psychologické poradny v Domažlicích a domluví si osobní schůzku. Zprávu z vyšetření školní zralosti si rodiče musí vyzvednout osobně v poradně v Domažlicích.

Co je důležité vědět, pokud se rozhodnete k odkladu školní docházky?

  • dítě musí jít k zápisu do základní školy i v případě plánovaného odkladu školní docházky
  • k doporučení z poradny musí být přiloženo i vyjádření dětského lékaře
  • rodič informuje základní školu o plánovaném odkladu při zápisu
  • rodič informuje i mateřskou školu o plánovaném odkladu školní docházky co nejdříve