Anna Svobodová

Vyšetření školní zralosti dětí

Dne 14. března 2024 proběhne v mateřské škole vyšetření školní zralosti dětí pracovnicemi PPP Domažlice. Před vyšetřením zákonní zástupci vyplní tyto formuláře: Žádost o poskytnutí poradenské služby Informovaný souhlas Sdělení rodičů U dětí, které absolvovaly

Pokračovat ve čtení »