Formuláře k zápisu

Zde jsou Vám k dispozici formuláře k zápisu do mateřských škol Zahradní 471, Michlova 565 a Poděbradova 53 na školní rok 2023/2024. Formuláře vytiskněte, řádně vyplňte a podepište.

Žádost o přijetí a evidenční list dokládají všichni, oznámení o individuálním vzdělávání odevzdají pouze ti rodiče, kteří chtějí předškoláka vzdělávat doma.