VÝSLEDKY ZÁPISU na školní rok 2024/2025

Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2024

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace, rozhodla na základě žádosti zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Děti byly přijaty pod těmito registračními čísly na jednotlivá místa vzdělávání:

  MATEŘSKÁ ŠKOLAZAHRADNÍ 471 
4přijato od 1. 9. 2024
5přijato od 1. 9. 2024
7přijato od 1. 9. 2024
10přijato od 1. 9. 2024
11přijato od 1. 9. 2024
12přijato od 1. 9. 2024
14přijato od 1. 9. 2024
15přijato od 1. 9. 2024
17přijato od 1. 9. 2024
18přijato od 1. 9. 2024
19přijato od 1. 9. 2024
21přijato od 1. 9. 2024
22přijato od 1. 9. 2024
23přijato od 1. 9. 2024
25přijato od 1. 9. 2024
30přijato od 1. 9. 2024
52přijato od 1. 9. 2024
53přijato od 1. 9. 2024
58přijato od 1. 9. 2024
  MATEŘSKÁ ŠKOLAPODĚBRADOVA 53 
1přijato od 1. 9. 2024
13přijato od 1. 9. 2024
28přijato od 1. 9. 2024
29přijato od 1. 9. 2024
33přijato od 1. 9. 2024
36přijato od 1. 9. 2024
37přijato od 1. 9. 2024
38přijato od 1. 9. 2024
50přijato od 1. 9. 2024
54přijato od 1. 9. 2024
60přijato od 1. 9. 2024
61přijato od 1. 9. 2024
62přijato od 1. 9. 2024
63přijato od 1. 9. 2024
64přijato od 1. 9. 2024
66přijato od 1. 9. 2024
67přijato od 1. 9. 2024
68přijato od 1. 9. 2024
69přijato od 1. 9. 2024
71přijato od 1. 9. 2024
72přijato od 1. 9. 2024
75přijato od 1. 9. 2024
79přijato od 1. 9. 2024
81přijato od 1. 9. 2024
83přijato od 1. 9. 2024
85přijato od 1. 9. 2024
88přijato od 1. 9. 2024
89přijato od 1. 9. 2024
90přijato od 1. 9. 2024
92přijato od 1. 9. 2024
  MATEŘSKÁ ŠKOLAMICHLOVA 565 
2přijato od 1. 9. 2024
26přijato od 1. 9. 2024
32přijato od 1. 9. 2024
35přijato od 1. 9. 2024
39přijato od 1. 9. 2024
40přijato od 1. 9. 2024
41přijato od 1. 9. 2024
42přijato od 1. 9. 2024
43přijato od 1. 9. 2024
44přijato od 1. 9. 2024
45přijato od 1. 9. 2024
46přijato od 1. 9. 2024
47přijato od 1. 9. 2024
48přijato od 1. 9. 2024
49přijato od 1. 9. 2024
51přijato od 1. 9. 2024
56přijato od 1. 9. 2024
59přijato od 1. 9. 2024
76přijato od 1. 9. 2024
80přijato od 1. 9. 2024
84přijato od 1. 9. 2024
87přijato od 1. 9. 2024
91přijato od 1. 9. 2024
93přijato od 1. 9. 2024

Výsledky zápisu zveřejněny dne 31. 5. 2024.

Schůzky rodičů nově přijatých dětí se budou konat ve všech mateřských školách dne 13. 6. 2024 od 16 hodin.

                                                                                                        Mgr. Lenka Žáková

ředitelka MŠ Domažlice