MŠ Poděbradova

Návštěva knihovny

Při návštěvě knihovny nám paní knihovnice přečetla pohádku Matýsek a

Halloween

Náš Halloweenský den jsme si užili prohlídkou masek na strašidelném

Knihovna

Paní knihovnice nám přečetla pohádku o skřítkách Matějovi a Majdalence.

Den a noc

Děti ze zelené třídy se seznamovaly s tím, proč je