MŠ Poděbradova

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Srdečně zveme rodiče, děti, prarodiče, zákonné zástupce na Den otevřených dveří Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, který se koná 20. dubna 2023 od 8:00 do 16:00 ve všech budovách mateřských škol – Zahradní 471, Poděbradova 53 a Michlova

Pokračovat ve čtení »

VYŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZRALOSTI V MŠ

Mateřská škola nabízí rodičům předškoláků vyšetření školní zralosti, které provedou pracovníci pedagogicko-psychologické poradny (PPP) přímo v prostorách mateřské školy a to dne 1. a 2. 3. 2023 od 8 hodin. Co je vyšetření školní zralosti?

Pokračovat ve čtení »

PF 2023

Milí rodiče, zákonní zástupci a děti, všem přejeme krásné vánoční svátky plné pohody a spoustu zdraví v novém roce 2023!

Pokračovat ve čtení »

Individuální konzultace s rodiči

Vážení rodiče, v měsíci listopadu proběhnou na naší MŠ individuální konzultační hodiny s rodiči. Na konzultaci budete mít možnost hovořit s učitelkami svého dítěte o tom, jaké Vaše dítě dělá pokroky či jaké má problémy

Pokračovat ve čtení »

Podzimní prázdniny

V termínu 26. – 27. 10. 2022 jsou podzimní prázdniny. Na tyto prázdniny navazuje státní svátek 28. 10. Prosíme všechny rodiče, aby nahlásili docházku dětí v tomto termínu učitelkám ve třídě. V případě nižšího počtu

Pokračovat ve čtení »